[1]
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ), ‘Δωρεαί εις το Χριστιανικόν Μουσείον κατά το έτος 1897’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 3, σ. 119, Απριλίου 2013.