[1]
ΛΑΜΠΑΚΗΣ Γ., ‘Μουσείον της Αρχαιολογικής Εταιρείας. Έκθεσις περί των του Μουσείου και Περιηγήσεις του έτους 1902’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 5, σσ. 7–10, Απριλίου 2013.