[1]
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ), ‘Αρχαί της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας κατά το έτος 1904’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 6, τχ. 1, σ. 21, Απριλίου 2013.