[1]
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ), ‘Περιηγήσεις’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 6, τχ. 1, σσ. 22–48, Απριλίου 2013.