[1]
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ), ‘Εργασίαι του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το 1905’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 7, σσ. 10–14, Απριλίου 2013.