[1]
ΛΑΜΠΑΚΗΣ Γ., ‘Μουσείον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. Περιηγήσεις ημών κατά το έτος 1905’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 7, σελ. 15–25, Απριλίου 2013.