[1]
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ), ‘Μουσείον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. Περιηγήσεις κατά το έτος 1906’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 7, σ. 96, Απριλίου 2013.