[1]
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ), ‘Εργασίαι του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτος 1907’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 8, σσ. 76–80, Απριλίου 2013.