[1]
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ), ‘Κρίσεις περί της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 8, σσ. 95–96, Απριλίου 2013.