[1]
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ., ‘Έκθεσις περί του εν Καΐρω Β΄ Διεθνούς Αρχαιολ. Συνεδρίου’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 10, σσ. 75–78, Απριλίου 2013.