[1]
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Τ., ‘Σπάνιες παραστάσεις από το βίο των αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων στο καθολικό της μονής των Αγίων Τεσσαράκοντα στα Χρύσαφα Λακωνίας’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 34, σελ. 203–214, Ιανουαρίου 2013.