[1]
ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ Π. και ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ Σ., ‘Το μαγκιπείο της Μεγίστης Λαύρας του Αγίου Όρους’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 35, σσ. 9–18, Φεβρουαρίου 2016.