[1]
ΛΟΒΕΡΔΟΥ-ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ Κ., ‘Ξυλόγλυπτα της ύστερης περιόδου των Παλαιολόγων από ναούς της δυτικής Μακεδονίας’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 35, σσ. 375–402, Φεβρουαρίου 2016.