[1]
ΓΑΛΑΒΑΡΗΣ Γ., ‘Μανόλης Χατζηδάκης. ο «αιώνια νέος»’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 22, σσ. 17–18, Ιουλίου 2011.