[1]
ΜΠΟΥΡΑΣ Χ., ‘Η προσφορά του Μανόλη Χατζηδάκη στην Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 22, σσ. 45–46, Ιουλίου 2011.