[1]
ΓΚΙΟΛΕΣ Ν., ΚΑΛΟΠΙΣΗ-ΒΕΡΤΗ Σ., και ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ Μ., ‘Νικόλαος Δρανδάκης. Ο βίος, η προσωπικότητα και το επιστημονικό του έργο’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 27, σσ. 9–12, Ιουλίου 2011.