[1]
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ), ‘Βιβλιογραφία Γεωργίου Σωτηρίου’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 4, σελ. , Ιανουαρίου 1966.