[1]
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ), ‘Περιεχόμενα’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 6, Ιανουαρίου 1972.