[1]
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ), ‘Το Διοικητικόν Συμβούλιον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας κατά το έτος 1926. Δωρηταί παρόντος τόμου’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 3, τχ. 1-2, σ. , Απριλίου 2013.