[1]
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ), ‘Συντομογραφίες’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 35, σ. XI, Φεβρουαρίου 2016.