[1]
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ), ‘Στοιχεία τόμου’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 6, σ. 251, Ιανουαρίου 1972.