[1]
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ), ‘Πίνακες’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 6, Ιανουαρίου 1972.