[1]
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ), ‘Επιστημονικαί ανακοινώσεις εταίρων της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας κατά το έτος 1974’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 7, σ. 208, Ιανουαρίου 1974.