[1]
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ), ‘Κατάλογος των μελών της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 3, τχ. 1-2, σ. , Απριλίου 2013.