[1]
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ), ‘Οπισθοσέλιδα’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 35, σσ. 413–422, Φεβρουαρίου 2016.