ΚΟΡΡΕΣ (Manolis KORRES) Μ. ‘Αναχρησιμοποίηση λίθων. Ναός Παναγίας Γοργοεπήκοου’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, τ. 39, Σεπτέμβριος 2018, σσ. 29-66, doi:10.12681/dchae.18462.