ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (Pagona PAPADOPOULOU) Π. ‘Παγώνα Παπαδοπούλου, «Βασιλική Πέννα, Ο θησαυρός Θήρα/1910: Μια συμβολή στην ιστορία της Μέσα Γωνιάς (στα αγγλικά)’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, τ. 40, Δεκέμβριος 2019, σσ. 448-50, doi:10.12681/dchae.21867.