ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). ‘Πρωτοσέλιδα’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, τ. 41, Αύγουστος 2021, σ. Ι-ΧΙΙΙ, https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/26173.