ΚΑΠΠΑΣ (Michalis KAPPAS) Μ., και ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ (Giorgos FOUSTERIS) Γ. ‘Απεικονίσεις ἁγίου Λέοντος τοῦ νέου τοῦ ἐν Μεθώνῃ λάμψαντος: Η διάδοση της τιμής ενός αγίου στην υστεροβυζαντινή Πελοπόννησο και τη βενετική Κρήτη’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, τ. 42, Ιανουάριος 2023, σσ. 93-128, doi:10.12681/dchae.32389.