ΔΗΛΕ (Nancy DILE) Ν. ‘Από την Κύπρο στην Κίμωλο. Εικόνα Δέησης με τον Χριστό πλαισιωμένο από τον άγιο Ανδρόνικο και την αγία Αθανασία’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, τ. 42, Ιανουάριος 2023, σελ. 277-02, doi:10.12681/dchae.32433.