ΣΚΩΤΤΗ Τ.-Π. ‘Το όραμα του προφήτη Ησαΐα στο ψαλτήριο Βατοπεδίου 760 και η απεικόνιση του θέματος την εποχή των Κομνηνών’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, τ. 28, Νοέμβριος 2011, σελ. 181-92, doi:10.12681/dchae.585.