ΞΑΝΘΑΚΗ Θ. ‘Ο θεομητορικός κύκλος στον ναό της Αγίας Ματρώνας στην Κίμωλο’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, τ. 29, Νοέμβριος 2011, σελ. 169-84, doi:10.12681/dchae.618.