ΜΠΟΥΡΑΣ Χ. ‘Μνείες οικοδομών, μαστόρων και κατασκευαστών στο μέσο και το ύστερο Βυζάντιο’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, τ. 31, Νοέμβριος 2011, σελ. 11-16, doi:10.12681/dchae.665.