ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι. E. ‘ Μια άγνωστη εκκλησία του 11ου αι’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, τ. 12, Ιανουάριος 1986, σσ. 305-28, doi:10.12681/dchae.956.