ΓΕΡΟΓΙΩΡΓΗ Σ. ‘Επένδυση εικόνας της Αγίας Παρασκευής στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, τ. 33, Μάρτιος 2014, σελ. 323-32, doi:10.12681/dchae.1257.