ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ Α. ‘Αρχάγγελος Μιχαήλ ο Φύλαξ (Περίληψις)’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, τ. 1, Απρίλιος 2013, σελ. 18, doi:10.12681/dchae.1345.