ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥΣ Δ. Γ. ‘Η Παναγία των Αθηνών’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, τ. 2, Απρίλιος 1894, σελ. 80-81, doi:10.12681/dchae.1519.