ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Α., ΠΛΑΤΥΣ Ι. Γ., και ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΗΣ Δ. ‘Έκθεσις εξελεγκτικής επιτροπής’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, τ. 2, Απρίλιος 1894, σσ. 112-5, doi:10.12681/dchae.1527.