ΠΑΠΠΟΥΔΩΦ Α., και ΚΑΠΡΑΛΟΣ Κ. Δ. ‘Έγγραφον προς τους κ.κ. Γ. Λαμπάκην, Αλεξ. Βαρούχαν και Ν. Διαμάντην’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, τ. 2, Απρίλιος 1894, σσ. 151-2, doi:10.12681/dchae.1538.