ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). ‘Δωρεαί εις το Χριστιανικόν Μουσείον κατά το έτος 1897’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, τ. 3, Απρίλιος 2013, σ. 119, doi:10.12681/dchae.1561.