ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). ‘Αρχαί της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας κατά το έτος 1904’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, τ. 6, τχ. 1, Απρίλιος 2013, σ. 21, doi:10.12681/dchae.1611.