ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). ‘Περιηγήσεις’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, τ. 6, τχ. 1, Απρίλιος 2013, σσ. 22-48, doi:10.12681/dchae.1612.