ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). ‘Εργασίαι του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το 1905’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, τ. 7, Απρίλιος 2013, σελ. 10-14, doi:10.12681/dchae.1619.