ΛΑΜΠΑΚΗΣ Γ. ‘Μουσείον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. Περιηγήσεις ημών κατά το έτος 1905’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, τ. 7, Απρίλιος 2013, σελ. 15-25, doi:10.12681/dchae.1620.