ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). ‘Μουσείον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. Περιηγήσεις κατά το έτος 1906’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, τ. 7, Απρίλιος 2013, σ. 96, doi:10.12681/dchae.1630.