ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ Π., και ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ Σ. ‘Το μαγκιπείο της Μεγίστης Λαύρας του Αγίου Όρους’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, τ. 35, Φεβρουάριος 2016, σσ. 9-18, doi:10.12681/dchae.1747.