ΛΟΒΕΡΔΟΥ-ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ Κ. ‘Ξυλόγλυπτα της ύστερης περιόδου των Παλαιολόγων από ναούς της δυτικής Μακεδονίας’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, τ. 35, Φεβρουάριος 2016, σσ. 375-02, doi:10.12681/dchae.1764.