ΓΑΛΑΒΑΡΗΣ Γ. ‘Μανόλης Χατζηδάκης. ο «αιώνια νέος»’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, τ. 22, Ιούλιος 2011, σσ. 17-18, doi:10.12681/dchae.327.