ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). ‘Περιεχόμενα’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, τ. 1, Ιανουάριος 1960, https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5302.