ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). ‘Βιβλιογραφία Γεωργίου Σωτηρίου’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, τ. 4, Ιανουάριος 1966, σελ. , https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5312.